s.v. De Schelp is een vereniging. Ze huren als vereniging een stuk strand van de gemeente; ze onderverhuren het aan zichzelf; de leden. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden. Als spreekbuis naar de gemeente.

 

Elke huiseigenaar is lid van de vereniging. De contributie/pacht voor sta-plek voor komend strandseizoen wordt elk jaar door

de vereniging geïnd in maart van dat jaar. Mogelijkheden tot gespreide betaling.

 

STA-PLEK:

momenteel is deze op de voorste rij. Deze plek is opgebouwd door aantal sta-jaren.

De nieuwe koper zal 1 rij terug gaan.  Dan kun je kiezen of je naar de voorste of de achterste rij wilt.

Een staplek op de achterste rij gaat sneller. (varieert van 3 - 10 jaar) Afhankelijk van de hoeveelheid mutaties.

 

Alle rijen hebben hun voor- en nadelen:

 

Voorste rij:      mooi uitzicht / veel scheppen, winderig en stuifzand. Meer oudere mensen.

middelste rij:  heel kindvriendelijk, socialer en jonge gezinnen. /  uitzicht is minder.

achterste rij  : Kijkt over de 2 rijen heen, ruime opslag onder huisje,

                          in de ochtend heerlijk ontbijten met alleen duinen achter je /   minder contact met zand

 

 

Er zijn geen officiële werkbeurten of verplichtingen. U kunt uzelf natuurlijk wel sociaal opstellen, en in voor- en naseizoen helpen

met wat verhuisklusjes van bijv de kantine of matten neerleggen in de duinpaden.

 

Vroeger verhuurde de gemeente rechtstreeks aan de bewoners afzonderlijk, sinds 2008 aan de vereniging.

 

Als vereniging moeten ze voldoen aan eisen van de gemeente, de verhuurder.

 

Verder moeten ze : huur innen, de onderverhuur beheren, het leven op het strand veilig houden, activiteiten organiseren, contacten houden met de gemeente en de andere strandverenigingen, enzovoorts.

 

Daarbij is het belangrijk te weten dat ze geen bedrijf zijn: ze hebben geen winstdoelstelling, ze hebben geen beroepskrachten.

De leden maken de vereniging.

 

In de statuten vind je het doel van de vereniging, de bepalingen over het lidmaatschap (rechten en plichten), en de belangrijkste regels voor de organisatie (de ALV, het bestuur, de commissies, enzovoorts).

zie website  www.svdeschelp.nl

 

Jaarlijkse kosten:

 

contributie/pacht voor seizoen  1 april - 30 september      € 1.203,50

 

vervoerskosten + winterstalling   (Fa. Paap)                        €    885,00

 

collectieve verzekering                                                             €    300,00

 

 


Er is toestemming om de volledige 6 maanden van het strandseizoen,

dag en nacht te kunnen verblijven in het strandhuis.

In andere kustgemeenten is dit vaak niet mogelijk.